Marit Dik

Alkmaar
info@maritdik.nl

www.maritdik.nl


Dik


lokatie :

Cultureel Centrum De Oorsprong
Damweg 7

met Elles Jeurink


Als schilder is Marit Dik ( Nieuwe Academie Utrecht, 2000) op zoek naar het evenwicht tussen chaos en harmonie. Wat zij ziet versnippert ze tot kleurrijke en vrij willekeurige verfstreken die na veel lagen samen een bloem of boslandschap vormen. Eerst chaos en dan beeld. De bossen zijn vaak melancholisch en naar binnen gekeerd; de bloemen daarentegen zijn uitbundig van kleur en van vorm. Vanuit haar achtergrond als psycholoog is die verbeelding van de stemming haar niet vreemd.

Op SCHOK is het de harmonie die de boventoon voert in 100 % Gelukkig, een project samen met Elles Jeurink.