Inge & Lex Koetzier

www.kustlijn.nl
www.inge.koetzier.nl
www.koetzier.nl


De Boekenkas
Heereweg 4a
Expositie

Koetzier


kustlijn.nl is tijdens Schok 2005 een op zichzelf staande expositie met het thema kustlijn.

Deze expositie wordt gevormd door het werk van verschillende kunstenaars die een bijdrage hebben geleverd aan het internetproject Kustlijn.nl.

Lex en Inge Koetzier, initiatoren van kustlijn.nl, tonen ook eigen werk op de expositie.

De relatie die de kunstenaars met de website hebben is dat deze zich aangemeld hebben om op de website van kustlijn.nl hun werk te laten zien.

Voor deze expositie tijdens Schok 2005 zullen ze fysiek hun werk exposeren, waardoor de cultuur van de Nederlandse kust waardoor dit werk geïnspireerd is, in levenden lijve te aanschouwen is.

Daarnaast zal er dmv prints een mooie doorsnede van de overige diverse kunstuitingen die op kustlijn.nl zijn verzameld, getoond worden.

Zoals kustlijn.nl op internet een verzameling is, zo is ook de fysieke expositie kustlijn.nl tijdens Schok 2005 een verzameling kustkunst waar de bezoekers zelf langs kunnen jutten!

De kunstenaars die mee doen met de kustlijn.nl expositie tijdens SchoK zijn;
Erik Boschman, fotograaf uit Alkmaar
Arjen Zwart, fotograaf uit Egmond
Peter de Ruijter, schilder uit Haarlem
Robert Vorstman, kunstschilder uit Amsterdam
Rob Verhagen, fotograaf
Inge Koetzier van Hooff, schilder uit Groet
Lex Koetzier, internet architect uit Groet

Het werk is gevarieerd; van portretten, tot landschappen en van flessenposthuis op de Hondsbosche zeewering tot duintuintjes in Egmond.

Er zijn tevens prints, waarop werken van andere kunstenaars te zien zijn die nu op www.kustlijn.nl staan. Het is een mooie doorsnede van alle kustkunst online.