Mededelingen

  • Locatie 8 / "OMG....they killed Cupid" is helaas komen te vervallen.
  • Locatie 20 / "endurance" is helaas komen te vervallen.
  • Locatie 26 / "Compositie in vogelvlucht" is helaas komen te vervallen.
  • Locatie 12 / "Never a dull moment" is verplaatst naar het Nollenbos, naast locatie 13, Korenmolen Kijkduin. Kijk bij Locaties voor de aangepaste plattegrond.
  • "Elsewhere (Schoorl / Lisboa)" van Nuno Godinho is te vinden bij locaties 9, 11, 13, 15, 24, en bushalte Honsbosscheweg in Camperduin.

Announcements

  • Location 8 / "OMG....they killed Cupid" unfortunately has been canceled.
  • Location 20 / "endurance" unfortunately has been canceled.
  • Location 26 / "Compositie in vogelvlucht" unfortunately has been canceled.
  • Location 12 / "Never a dull moment" has been moved to "Nollenbos", next to location 13, " Korenmolen Kijkduin". See the Locations page for the ajusted map.
  • "Elsewhere (Schoorl / Lisboa)" by Nuno Godinho can be found at locations 9, 11, 13, 15, 24, and bus stop Hondsbosscheweg in Camperduin