Sponsoring 

Omdat bij SchoK veel projecten worden uitgevoerd zullen steeds weer  sponsors moeten worden gevonden.

dansers

SchoK is er van doordrongen dat ondernemers concreet willen zien waar zij in investeren. Daarom lijkt ons een gerichte bijdrage (financieel of materieel) aan een project, aan de techniek of aan andere concrete zaken, misschien interessanter voor ondernemers dan een algemene financiële bijdrage.

Het SchoKbestuur wil dat dan ook graag kenbaar maken aan die ondernemers die kunst en cultuur een warm hart toedragen of interesse hebben in het werk van deelnemende kunstenaars.

nuun
heertje

Alle sponsors worden genoemd in het PR-materiaal. Bovendien worden de sponsors met het Comité van Aanbeveling op de openingsdag van Schoorlse Kunsten uitgenodigd voor een persoonlijke inleiding van de manifestatie.